Signe Gullbergs kokkeutstyr i gave

 

Inderøy Slakteri har fått kokkeutstyr som har tilhørt bygdekokka Signe Julie Gullberg i gave. Til gjengjeld vil vi gjengi den fascinerende historien om Signes liv og virke.

 

Signe, født 1885, måtte dessverre oppleve mye sorg i løpet av sine første tredve år. Hun var eldst i en søskenflokk på ti, men fire av søsknene hennes døde som barn. I 1926 ble Signe selv enke og alene med omsorg for fem små.

For å kunne brødfø familien, satte Signe i gang med kokkekunsten sin. Hun startet med å lage fiskemat, blant annet fiskekaker, som hun solgte. Ofte tok hun natta i bruk for å kunne produsere mat.

Etter hvert fikk hun arbeid som husmor på daværende Sundnes barnehjem, noe hun i ettertid fortalte var det beste som hadde hendt henne. Her kunne hun ta med de to minste barna på arbeid, og hun ble en morsfigur for guttene som var plassert på barnehjemmet.

 

To døgn på soddproduksjon til 100 personer

 

Gjennom hardt arbeid klarte Signe å holde seg unna fattigkassa. Småbruket tok hun hånd om i kveldstimene. Ifølge sine etterkommere hadde hun stor arbeidsglede og pågangsmot. 

Kokkekunsten ble utvidet da hun startet opp med å koke sodd. Første gang det skjedde, var i bryllup hos ingeniør Olsen i Jægtvolden i slutten av 1920-årene/begynnelsen av 1930-tallet. Etter dette bryllupet ble det kokt sodd utallige ganger i selskapssammenheng, og Signe var som regel på farten når det skulle være selskap rundt omkring på gårdene i Inderøy.

For å få til sodd for 100 personer, ble det regnet en tidsbruk på to døgn. Natta ble da brukt til å lage bollene. Alt arbeidet ble gjort for hånd, og hun foretrakk å ha med seg sin egen veske med kniver og utstyr for å gjennomføre oppdraget.

IS-Signe-kokk2.jpg#asset:125


 

"Den legendariske Signe Gullberg"

 

Inderøy Slakteri og Jonas Pedersen kom i gang med soddproduksjon i 1962. Pedersen omtalte Signe i et avisintervju på 70-tallet, etter hennes død, slik: «Du har sikkert hørt om den legendariske Signe Gullberg. Hun var kjent over det ganske land som en fremragende kokke, og mest kjent var hun vel for det utmerkede innherredssoddet hun laget. Det var faktisk hun som satte meg på dette med produksjon av sodd i større stil».

Vi i Inderøy Slakteri er beæret over å få overta utstyret til bygdekokka Signe. Tusen takk til Marit Gullberg Røli, Signes barnebarn, for gaven.

Red.mrk: Pedersen tok i bruk navnet “Inderøysodd” i stedet for innherredssodd da han kom i gang med sin produksjon.

 

Vis nyhetsarkiv