Full fart fremover

 

Inderøy Slakteri bygger videre på over 80 år med tradisjoner, men løfter blikket fremover med nye produkter og gode samarbeid.

 

– Bedrifter som vil skape verdier, må arbeide for å utvikle seg. Vår oppgave er å sørge for at voksesmertene ikke blir for store, sier Marius Værdal fra Proneo. Robotisering og automatisering av produksjonslinjen i slakteriet har frigjort kapasitet og gitt handlingsrom og muligheter for vekst.

 

Fra idè til ferdig produkt

 

Proneo, som har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping, ble en del av slakteriets utviklingsteam. – Marius har vært en sparringspartner og bidragsyter gjennom hele prosessen, fra idé til ferdige produkter. Proneo har bistått med alt fra markedsavklaring, kartlegging av leverandører og strategisk rådgivning, sier daglig leder Håvard Gausen, som så nytten av å ha med Proneo i teamet etter lanseringen av Inderøymat i 2016.

 
Gausen Værdal

Godt fornøyd: Håvard Gausen om samarbeidet med Marius Værdal fra Proneo

 

Gir positive ringvirkninger

 

– Vår viktigste oppgave er å støtte opp med kapasitet og erfaring fra lignende prosjekter, og ikke minst skal vi være en objektiv sparringspartner når beslutninger skal tas. Det er viktig å kunne stille de riktige spørsmålene i en tidlig fase, mens det ennå koster lite å ombestemme seg, smiler Værdal som har tro på at Inderøy Slakteri vi fortsette med den gode utviklingen. – Slakteriet på Inderøy har en lang tradisjon og en god standing. De nye produktene er på full fart ut i markedet, og de jobber kontinuerlig med produktutvikling. Denne satsinga kan i store ringvirkninger, blant annet gjennom økt råvarekjøp fra lokalt næringsliv, avslutter Værdal.

 

Vis nyhetsarkiv